O nás

Vznikli jsme jako rodinná poradenská společnost
postupně obohacena zkušenými odborníky, která staví
na principech poctivosti, srozumitelnosti a
odpovědnosti nejen ke klientům. Společnost KUREK
daně s.r.o. poskytuje pestrou škálu daňových a účetních
služeb s bohatými zkušenostmi jak s menšími firmami,
ale také s mezinárodními korporacemi. Co spoluprací s
námi získáte? Pečlivé vedení účetnictví a související
personální agendy, efektivní zdanění a nevyčíslitelný
pocit jistoty a bezpečí, že o vás v oblasti daní je
nadmíru postaráno. Naším významným artiklem
je navíc znalost problematiky převodních/
transferových cen.

Vznikli jsme jako rodinná poradenská společnost postupně obohacena zkušenými odborníky, která staví
na principech poctivosti, srozumitelnosti a odpovědnosti nejen ke klientům. Společnost KUREK daně s.r.o.
poskytuje pestrou škálu daňových a účetních služeb s bohatými zkušenostmi jak s menšími firmami, ale
také s mezinárodními korporacemi. Co spoluprací s námi získáte? Pečlivé vedení účetnictví a související
personální agendy, efektivní zdanění a nevyčíslitelný pocit jistoty a bezpečí, že o vás v oblasti daní je
nadmíru postaráno. Naším významným artiklem je navíc znalost problematiky
převodních/transferových cen.

Pavel Kurek

Pavel Kurek

Partner

Pavel je zakladatelem rodinného podniku,
věnuje se účetnictví a daním od roku 1994.
Od roku 1996 působí jako registrovaný daňový
poradce c. 1777. Má bohaté zkušenosti s menšími
a středními podniky, kterým dlouhodobě asistuje
v rámci vedení účetnictví a při nastavení správné
výše jejich daňových povinností. Ve značné míře
radí též soukromým podnikatelům - fyzickým
osobám. Účastnil se mnoha jednání s finančními
úřady a zastupoval klienty při daňových kontrolách.
Aktuálně ve firmě pracuje deset zaměstnanců.

pavel.kurek(at)kurek-dane.cz +420 603 435 967
Mario Kurek

Mario Kurek

Partner

Mario kráčí ve šlépějích svého otce.
Daním a účetnictví se věnuje od roku 2009.
Po ukončení studia na VUT v Brně získal významné
pracovní zkušenosti v mezinárodních i místních
poradenských společnostech jako Deloitte,
Grant Thornton a Warido, dále ve výrobních
společnostech jako Pfizer, Akzo Nobel a Kofola.
V roce 2018 se stal daňovým poradcem č. 5311.
Dosahuje komplexních dovedností napříč pestrou
škálou klientského portfolia od významných
mezinárodních korporací až po fyzické osoby.

mario.kurek(at)kurek-dane.cz +420 603 289 606
Martina Zbončaková

Martina Zbončaková

Spolupracující daňová poradkyně

Martina po ukončení magisterského studia
oboru Finance na VŠB-TU Ostrava působila
v rámci poradenské skupiny V4 Group na pozici Tax
Consultant, následně několik let jako Tax Manager,
se zaměřením primárně na problematiku
transferových cen (zpracování dokumentací k
transferovým cenám, stanovisek či interních směrnic
týkajících se převodních cen) a oblast mezinárodního
zdaňování. V současnosti se věnuje širokému spektru
daňových služeb ve společnosti KUREK daně s.r.o.,
kde působí jako daňový poradce č. 5854.

martina.zboncakova(at)kurek-dane.cz +420 605 187 583

Reference